Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, możliwość odebrania dziecka przez pracownika socjalnego, gdy rodzic jest nietrzeźwy, a także możliwość wydania nakazu opuszczenia lokalu na etapie postępowania prokuratorskiego - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Projekt opracowany wspólnie z organizacjami pozarządowymi został we wtorek przyjęty przez rząd.

"Kary cielesne stosowane wobec dzieci nie będą tolerowane - powiedział premier po spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W ocenie Tuska, projekt ten jest "kluczem do rozpoczęcia kampanii przeciw przemocy, szczególnie przeciw biciu dzieci".