Firma nie może zamknąć rachunku Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i otworzyć go po jakimś czasie, aby wpłacić pieniądze pochodzące ze sprzedaży zakupionych z jego środków maszyn.Tak wynika ze stanowiska przedstawionego przez Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON). O jego wydanie zwróciła się Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Przedstawiła sytuację firmy, która straciła status zakładu pracy chronionej (ZPChr), jednak osiągała 25-proc. wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami, dlatego mogła dalej prowadzić ZFRON.
Tyle, że od stycznia 2018 r. na jej konto nie trafiają już środki stanowiące część zaliczek podatkowych (zgodnie z przepisami można je wpłacać przez pięć lat od utraty statusu ZPCh). Z kolei te, które się na nim znajdowały, zostały spożytkowane. Na koncie funduszu nie ma więc obecnie żadnych pieniędzy. Jednocześnie pracodawca posiada środki trwałe (mogą to być np. maszyny lub budynki) zakupione z ZFRON, które nie uległy jeszcze całkowitej amortyzacji.
Firma ma wątpliwości, jak prawidłowo postąpić w takiej sytuacji i czy może teraz zamknąć rachunek bankowy ZFRON, a ponownie otworzyć go dopiero wtedy, gdyby sprzedała środki trwałe (ich niezamortyzowana część podlega zwrotowi na jego konto).
BON w swojej odpowiedzi wskazuje, że ta kwestia nie została uregulowana wprost w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511). Zwraca natomiast uwagę, że do pracodawców, którzy nie działają na chronionym rynku, ale zachowali uprawnienie do prowadzenia ZFRON, ma zastosowanie art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy. Zgodnie z nim firma jest zobowiązana do prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu.
– Wprawdzie BON nie udziela odpowiedzi wprost, ale skoro odwołuje się do art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy, to należy uznać, że pracodawca powinien mieć konto ZFRON cały czas otwarte – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.
Dodaje, że firma musi też pamiętać, że jeżeli przestanie osiągać 25-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych, to nawet jeśli nie sprzedała środków trwałych, to kwotę stanowiącą jego niezamortyzowaną część musi od razu wpłacić na rachunek ZFRON.