W 2018 r. - podobnie jak w poprzednim - powinno urodzić się ponad 400 tys. dzieci - powiedziała PAP szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, odnosząc się do najnowszych danych GUS ws. liczby urodzeń.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu 2018 r. urodziło się 35 tys. dzieci. Dla porównania, w styczniu 2017 r. było to 34,2 tys. Urząd podał, że w 2017 r. zanotowano 403 tys. urodzeń - o ok. 20 tys. więcej niż rok wcześniej.

"To jest bardzo dobry wynik. Pamiętajmy, że w 2017 r., w prawie wszystkich miesiącach mieliśmy wzrost liczby urodzeń w stosunku do 2016 r" - oceniła Rafalska, odnosząc się do najnowszych danych GUS.

Zwróciła uwagę, że według przewidywań Urzędu na 2018 r. - wysoki wariant urodzeń szacowany jest na 360 tys., a bardzo wysoki na 379,5 tys. "Myślę, że uda nam się pobić nawet ten wariant bardzo wysoki. To powinien być rok, gdzie urodzi się ponad 400 tys. dzieci" - podkreśliła minister.

Jak zaznaczyła, na wzrost urodzeń wpływ ma nie tylko program "Rodzina 500 plus". "Tu składają się także dobra sytuacja na rynku pracy, czy wzrost wynagrodzeń" - wyjaśniała.

Powołując się na wnioski demografa prof. Piotra Szukalskiego, zwróciła uwagę, iż program "500 plus" oddziałuje bardziej na rodziny mieszkające w miastach niż na wsi. I to w miastach zanotowano istotne zwiększenie się liczby urodzeń. "Jeden z wniosków pana profesora mówi, że usługi obudowujące program +500 plus+, dodatkowe usługi społeczne, powinny w większym stopniu koncertować się na ludności wsi, bo tam zawsze była większa rezerwa demograficzna" - mówiła szefowa MRPiPS.

Według niej, w kwestii demografii warto przyjrzeć się francuskiemu modelowi. "Tam jest silnie obudowana polityka rodzinna, moda na wielodzietność. Francuzki szybciej rodzą dzieci, później zaczynają karierę zawodową. Bardzo mi się ten francuski model podoba, wcześniejsza decyzja o urodzeniu dziecka, podchowanie dzieci, potem przedszkole. Wtedy rodzice mogą się rozwijać zawodowo. Nie muszą się obawiać, że przerwa w urodzeniu dziecka stanowi zagrożenie w ich obecności na rynku pracy" - powiedziała Rafalska.