1 marca 2018 r. to data istotna dla wszystkich pracodawców, i to nie tylko dla tych, których głównym rodzajem działalności jest prowadzenie handlu. W tym dniu zaczęła bowiem obowiązywać ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która zmieniła również inne ustawy, w tym m.in. kodeks pracy. Akt ten, w najbliższych latach, tj. 2018–2020, stopniowo wprowadza zakaz handlu i dokonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta.
Jednocześnie, na skutek jego wdrożenia, zmianie uległy poszczególne przepisy kodeksu pracy odnoszące się w ogóle do dopuszczalnej pracy w niedziele i święta. Skutkiem wejścia w życie ustawy jest również zmiana niektórych przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Zmiany te budzą w praktyce wiele wątpliwości interpretacyjnych i praktycznych – zarówno wśród pracodawców, obywateli korzystających z placówek handlowych czy pracowników dotychczas pracujących w niedziele i święta, jak i wśród prawników. Z tego powodu oddajemy w ręce czytelnika komentarz zarówno do przepisów nowej ustawy, jak i do wybranych regulacji innych aktów prawnych, które ona modyfikuje. Omawiamy więc przepisy działu VI kodeksu pracy poświęconego w całości zagadnieniom pracy w niedziele i święta, jak również zmodyfikowane regulacje innych ustaw. Poruszamy zarówno zagadnienia związane z dopuszczalnością pracy w niedziele i święta w handlu, jak też w pozostałych gałęziach gospodarki. Komentarz opatrujemy przykładami, które pozwolą lepiej zrozumieć poszczególne kwestie.