- Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,8% w lutym 2018 r. wobec 6,9% w poprzednim miesiącu, szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Wskaźnik ten okazał się o 1,6 pkt proc. niższy niż rok wcześniej.

"W końcu lutego br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,8%. W porównaniu ze styczniem br. spadła o 0,1 punktu procentowego.Spadek na tym samym poziomie (o 0,1 pkt proc.) zaobserwowano w analogicznym okresie rok temu (luty 2017 - styczeń 2017), gdy natężenie bezrobocia zmniejszyło się z 8,5 do 8,4%. Co ważne, rok do roku stopa bezrobocia spadła o 1,6 punktu procentowego. Identyczny wskaźnik bezrobocia w lutym odnotowano w 1991 roku, a więc 27 lat temu" - czytamy w komunikacie.

Spadek stopy bezrobocia w lutym br. w porównaniu do stycznia br. wystąpił w 6 województwach. W pięciu spośród stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,1 punktu procentowego, a w jednym (opolskim) – 0,2 punktu procentowego. Natężenie bezrobocia o 0,1 punktu procentowego wzrosło tylko w jednym województwie (pomorskim), a w pozostałych 9 regionach pozostało na poziomie sprzed miesiąca, podano także.

W końcu lutego 2018 roku liczba bezrobotnych wyniosła 1 127,8 tys. osób. W porównaniu do końca stycznia br. było ich o 5,9 tys. mniej (0,5%). W porównaniu z lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 255,5 tys. osób (18,5%).

"Jak wynika z danych urzędów pracy, spadek liczby bezrobotnych był wynikową spadku napływu do bezrobocia przy jednoczesnym wzroście odpływu. Wzrost liczby wyrejestrowań wynikał z aktywizowania coraz większej liczby bezrobotnych. Nie bez znaczenia na sytuację na rynku pracy miała gwałtowna zmiana warunków pogodowych. Spowodowała ona zahamowanie w rozpoczynaniu niektórych prac sezonowych. To zaś wpłynęło na spadek liczby ofert zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy" - czytamy dalej w komunikacie.

W tegorocznej ustawie budżetowej rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,4% na koniec 2018 r.