Stopniowe wprowadzenie zakazu handlu w niedziele nie budzi wątpliwości. Docelowo, czyli począwszy od 1 stycznia 2020 r., z zakazu zwolnionych będzie maksymalnie sześć niedziel: ostatnie w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, a także dwie kolejne poprzedzające Boże Narodzenie i jedna poprzedzająca Wielkanoc.
ZAGADNIENIE 1. KIEDY OBOWIĄZUJE
W które niedziele w 2018 r. i w kolejnych latach nie będzie obowiązywać zakaz handlu?