Samorządy mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie placówek dziennego pobytu dla starszych osób. Do podziału jest 25,6 mln zł.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło właśnie drugi konkurs w ramach programu „Senior+” – edycja 2018. Na jego realizację w tym roku przewidziana została rekordowa kwota 80 mln zł, ale po rozstrzygnięciu pierwszego konkursu okazało się, że zostały jeszcze wolne środki (rozdysponowano 50,4 mln zł). Dlatego resort rodziny zdecydował się dać gminom i powiatom jeszcze jedną szansę na uzyskanie budżetowej dotacji.
Bez zmian pozostają podstawowe warunki konkursu, który tak jak do tej pory składa się z dwóch modułów. W pierwszym samorządy ubiegają się o wsparcie na założenie dziennego domu lub klubu Senior+. Na przebudowę lub remont budynku oraz jego wyposażenie mogą otrzymać odpowiednio nie więcej niż 300 tys. zł lub 150 tys. zł. Natomiast w drugim module gminy i powiaty mogą ubiegać się o środki na częściowe pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania miejsc w istniejących już domach lub klubach – 300 zł lub 200 zł na jedną osobę. Swoje oferty – na formularzach, które obowiązywały w pierwszym konkursie – mogą składać do 20 marca we właściwym urzędzie wojewódzkim. Wyniki zostaną opublikowane przez ministerstwo najpóźniej 20 kwietnia.
Jeszcze w tym miesiącu MRPiPS zamierza ogłosić również dodatkowy nabór wniosków w programie „Opieka 75+”. Jest to nowy program skierowany do gmin mających do 20 tys. mieszkańców, który pozwala otrzymać dofinansowanie na zapewnienie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych osobom samotnym powyżej 75. roku życia. Jak pisaliśmy na łamach DGP, pierwszy konkurs nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem, jak pierwotnie zakładano. Po dotacje zgłosiło się 487 samorządów, a więc 40 proc. spośród tych gmin, które spełniają wymóg dotyczący liczby mieszkańców oraz świadczących usługi samodzielnie (za pośrednictwem opiekunek zatrudnionych na etacie). Wskazane przez nie zapotrzebowanie na dotacje wyniosło łącznie 12,7 mln zł, podczas gdy na dopłaty do usług zarezerwowanych zostało 57 mln zł.
Aby zapewnić ich pełniejsze wykorzystanie, MRPiPS zapowiada, że w drugim konkursie swoje wnioski będą mogły składać gminy, które liczą do 40 tys. mieszkańców. Natomiast pozostałe kryteria nie ulegną zmianie.