Samorządy mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie placówek dziennego pobytu dla starszych osób. Do podziału jest 25,6 mln zł.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło właśnie drugi konkurs w ramach programu „Senior+” – edycja 2018. Na jego realizację w tym roku przewidziana została rekordowa kwota 80 mln zł, ale po rozstrzygnięciu pierwszego konkursu okazało się, że zostały jeszcze wolne środki (rozdysponowano 50,4 mln zł). Dlatego resort rodziny zdecydował się dać gminom i powiatom jeszcze jedną szansę na uzyskanie budżetowej dotacji.