Wniosek o odsetki najpierw musi rozpatrzyć ZUS

autor: Marcin Nagórek03.03.2018, 15:00
Sąd ubezpieczeń społecznych nie może rozpatrywać roszczenia, które wcześniej nie zostało zgłoszone do ZUS.

Sąd ubezpieczeń społecznych nie może rozpatrywać roszczenia, które wcześniej nie zostało zgłoszone do ZUS.źródło: ShutterStock

Uległem wypadkowi przy pracy i ZUS przyznał mi jednorazowe odszkodowanie. Moim zdaniem jest o wiele za niskie, bo lekarz orzecznik ustalił zbyt niski uszczerbek na zdrowiu. Zamierzam więc złożyć odwołanie od decyzji ZUS w tej sprawie. Oprócz zwiększenia odszkodowania chcę w odwołaniu do sądu wnosić o odsetki od różnicy. Czy mogę zgłosić taki dodatkowy wniosek? Jakie są szanse na uwzględnienie odwołania?

Szanse na uwzględnienie odwołania trzeba rozpatrywać oddzielnie dla każdego z wniosków odwołania. Pierwszy z nich – o zmianę decyzji i przyznanie wyższego odszkodowania będzie tak naprawdę uzależniony od opinii biegłego lekarza, który niewątpliwie zostanie w tej sprawie powołany. ZUS nie kwestionuje samej podstawy prawnej do wypłaty odszkodowania. Trudno więc ocenić szansę na wygraną, skoro spór dotyczy w zasadzie zagadnień medycznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że procent uszczerbku na zdrowiu przyjęty przez ZUS do obliczenia świadczenia może być kwestionowany przed sądem.

W przypadku drugiego wniosku – o przyznanie odsetek, sytuacja wygląda jednak inaczej. Kluczowe znaczenie ma tu bowiem art. 47710 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu. Właśnie o takim nowym żądaniu można mówić w podanej sytuacji, ponieważ ubezpieczony dopiero w odwołaniu zamierza wnosić o odsetki.

W zbliżonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w wyroku z 31 stycznia 2017 r. (sygn. akt VII U 869/16) wskazał, że roszczenie o wypłatę odsetek przekazano do rozpoznania pozwanemu organowi, bo istotą postępowania sądowego w zakresie ubezpieczeń społecznych jest wyłącznie kontrola prawidłowości wydanej przez organ decyzji. To więc właśnie ZUS musi w pierwszej kolejności orzec decyzją o jakimkolwiek roszczeniu ubezpieczonego, a dopiero od takiej decyzji stronie będzie przysługiwało odwołanie do sądu na zasadach ogólnych. Warto również odnotować stanowisko Sądu Najwyższego wynikające z wyroku z 19 września 2017 r. (sygn. akt II UK 413/16). SN podkreślił, że przed sądem ubezpieczony może żądać jedynie korekty stanowiska zajętego przez organ rentowy i wykazywać swoją rację, odnosząc się do przedmiotu sporu objętego zaskarżoną decyzją, natomiast nie może żądać czegoś, o czym organ rentowy nie decydował. Z tego względu odwołanie wnoszone od decyzji organu ubezpieczeń społecznych nie ma charakteru samodzielnego żądania, a jeżeli takie zostanie zgłoszone, sąd nie może go rozpoznać, lecz zobowiązany jest postąpić zgodnie z art. 47710 par. 2 k.p.c. Takie stanowisko sądów oznacza, że roszczenie ubezpieczonego w zakresie odsetek sąd najprawdopodobniej przekaże do ZUS do jego merytorycznego rozpoznania. Dopiero od decyzji wydanej w tej sprawie ubezpieczony będzie mógł wnieść odwołanie, które zostanie już rozpatrzone w normalnym trybie.


Pozostało jeszcze 16% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane