W ramach usług opiekuńczych samorządy wyręczą krewnych, którzy czasowo nie mogą zajmować się osobą niepełnosprawną. Z zastępstwa skorzystają rodziny o dochodzie poniżej 1285 zł
Znane są pierwsze szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zmienić formułę opieki wytchnieniowej. Jak pisaliśmy na łamach DGP, ta forma wsparcia, która jest przewidziana w rządowym programie „Za życiem”, powinna obowiązywać już od 1 lipca 2017 r., ale do tej pory nie została wdrożona. Opóźnienia resort tłumaczył potrzebą zmodyfikowania zasad organizowania i korzystania z takiej opieki, co wiąże się z koniecznością zmiany uchwały regulującej realizację programu. W odpowiedzi na interpelację grupy posłów Nowoczesnej w sprawie organizacji programu (nr 18748) ministerstwo zdradziło, co chce poprawić.
Gmina zastąpi powiat