662 osoby, które zajmują się orzekaniem o niepełnosprawności w 111 powiatowych zespołach, zapowiedziały rezygnację z pełnionej funkcji, jeśli wprowadzony zostanie obowiązek składania oświadczeń majątkowych.Tak wynika z danych zebranych przez Związek Powiatów Polskich (ZPP), który sprawdził, jakie konsekwencje może przynieść wprowadzenie ustawy o jawności życia publicznego. Obecnie trwają prace nad jej projektem, a jeden z zawartych w nim przepisów przewiduje, że informacje o swojej sytuacji materialnej będą musieli przedstawiać m.in. członkowie wojewódzkich i powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Wprawdzie oświadczenia te nie będą podawane do publicznej wiadomości, ale i tak część wchodzących w ich skład osób – zwłaszcza lekarzy – zapowiedziała, że zamierza w związku z tym zrezygnować. To zaś może spowodować poważne problemy kadrowe w zespołach, którym już teraz trudno znaleźć specjalistów chętnych do współpracy.