NOWE PRAWO

W niedzielę (1 stycznia) wchodzi w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 6, poz. 36). Stawki te, w zależności od grupy uposażenia, wzrosną do 500 zł. Tak więc szeregowy zawodowy będzie zarabiał 2,5 tys. zł (jego uposażenie wzrośnie o 300 zł). W korpusie podoficerów uposażenie kaprala wyniesie 2940 zł, a starszego chorążego sztabowego 3,6 tys. zł. W korpusie oficerów major w zależności od grupy uposażenia będzie otrzymywał od 4520 do 4850 zł. Największe podwyżki (do 500 zł) otrzymają oficerowie posiadający stopnie generalskie.

W rozporządzeniu dla m.in. stopnia kapitana, majora, pułkownika przewidziana jest więcej niż jedna stawka uposażenia.

- Zakres odpowiedzialności np. majora służącego w jednostce lub okręgu wojskowym, sztabie generalnym czy w ministerstwie nie jest taki sam i dlatego stosuje się zróżnicowane stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy mających ten sam stopień wojskowy - wyjaśnia płk Stanisław Ruman, szef Zespołu do spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

Dodaje, że w przypadku szeregowego nie ma takiego zróżnicowania, bo to jest podstawowy stopień wojskowy, który nie występuje w innych szczeblach organizacyjnych.

Żołnierze zawodowi poza uposażeniem zasadniczym mogą otrzymywać też inne dodatki pieniężne.

- Po trzech latach służby żołnierzowi przysługuje 3-proc. dodatek za wysługę lat, który wzrasta co roku o 1 proc. Maksymalnie może wynieść 30 proc. - wyjaśnia płk Stanisław Ruman.

Dodaje, że w zależności od rodzaju służby przysługuje też dodatek m.in. dla pilotów, płetwonurków, saperów i żandarmów.

Nowe uposażenia będą wypłacane żołnierzom od 1 stycznia 2009 r. Przeciętne uposażenie żołnierzy w 2009 roku ma wynieść około 4 tys. zł.