W związku z wydaniem nowych podstaw programowych nauczania, według nowych zasad dopuszczane będą wszystkie podręczniki do I klasy szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum; w tych klasach jako pierwszych będą obowiązywać nowe podstawy, będą one wprowadzane sukcesywnie i co roku obejmować kolejne następujące po sobie klasy.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w przypadku podręczników, które są elementem serii (np. do klasy I, II i III) składając książkę do I klasy wydawca musi przedstawić konspekty podręczników do klas następnych i zawrzeć w całości serii treści wymagane w podstawach programowych na tym etapie kształcenia. Wydawca musi także podać terminy wydania następnych książek z danej serii.

Zmniejszyła się też liczba recenzji wymaganych przy dopuszczeniu, np. w przypadku podręcznika do języka polskiego do tej pory obowiązywały cztery: dwie dotyczące treści merytorycznych, jedna - dydaktycznych i jedna - stylistycznych. Teraz wymagane będą trzy recenzje: dwie merytoryczno-dydaktyczne i jedna stylistyczna.

Z ankiet przeprowadzonych w styczniu przez MEN wśród wydawców edukacyjnych, wynika, m.in. że o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia zintegrowanego w klasach I szkoły podstawowej ubiegać się będzie 14 tytułów, 30 podręczników do nauki angielskiego i 7 do nauki niemieckiego. Jeśli chodzi o I klasę gimnazjum - 13 deklaracji dotyczy ofert na podręczniki do nauki polskiego, 7 - matematyki, 8 - fizyki, 5 - biologii, 42 - angielskiego, 9 - niemieckiego.