Rządowy program "Rodzina 500 plus" przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, wypłacanego bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko; wówczas obowiązuje kryterium dochodowe (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę) - wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Według posłów PSL wprowadzenie sztywnego kryterium dochodowego spowodowało, iż znaczna liczba rodzin z jednym dzieckiem, a także matki samotnie wychowujące dzieci, została wykluczona z możliwości wsparcia finansowego. Dlatego - ich zdaniem - konieczne jest wprowadzenie "ruchomych" progów dochodowych, uzależnionych od sytuacji na rynku pracy oraz wysokości płac.