Firma nie może wystawić informacji z kwotą obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) klientowi, który zapłacił za jej usługi z opóźnieniem, nawet jeśli było to związane z wydaniem duplikatu faktury.
Takie stanowisko przedstawił fundusz w odpowiedzi na pytanie zadane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Organizacja przedstawiła w niej sytuację firmy, do której zwrócił się kontrahent o wystawienie duplikatu faktury, bo ta pierwsza do niego nie dotarła. Pracodawca wystawił więc drugi dokument, przy czym termin płatności, który był wskazany na pierwszej fakturze, mijał 20 stycznia br., a zapłata nastąpiła dopiero 26 stycznia – po tym, gdy klient otrzymał duplikat. W związku z tym firma ma wątpliwości, czy może udzielić mu ulgi we wpłacie na PFRON, skoro jednym z warunków jest uregulowanie należności w terminie określonym na fakturze.
PFRON wskazał, że w takich okolicznościach przedsiębiorca nie może przekazać druku INF-U, zawierającego informację o kwocie obniżenia. Podkreślił, że zgodnie z art. 106l ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), jeśli faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie, podatnik wystawia ją ponownie na wniosek nabywcy – z danymi zawartymi w fakturze, która jest w jego posiadaniu. Duplikat nie może modyfikować treści dokumentu wystawionego pierwotnie. Z tego względu wskazana w nim data płatności nie ulega zmianie i nabywca powinien uregulować należność w tym właśnie terminie. Jeśli nastąpi to później, sprzedający nie może wystawić INF-U.
Organizacja zwróciła się też o wyjaśnienie wątpliwości związanych z mechanizmem podzielonej płatności (tzw. split payment), który wejdzie w życie 1 lipca 2018 r. Ma on polegać na tym, że kupujący może dokonywać jednej płatności na rzecz sprzedającego, ale w ten sposób, że będzie ona dzielona i kwota netto trafi na jego rachunek, a pieniądze na podatek będą przelewane na rachunek VAT. OBPON zapytał, czy przy zastosowaniu tego mechanizmu możliwe będzie udzielanie ulg. Fundusz odpowiedział twierdząco. Jeśli bowiem nabywca ureguluje całą kwotę określoną na fakturze, nie jest możliwe, aby wykazany na niej podatek został przelany na rachunek VAT w niepełnej wysokości.