Pracodawca jest obowiązany w szczególności prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (art. 94 pkt 9a k.p.). Obowiązek ten ułatwia ustalenie uprawnień pracowniczych, szczególnie przed sądem pracy, umożliwia kontrolę przestrzegania przepisów przez PIP, ZUS oraz wspiera przeciwdziałanie ukrywania zatrudnienia. Prawidłowo prowadzona dokumentacja może być pomocna dla pracodawcy jako środek dowodowy przed sądem pracy.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń w eGP