Zatrudniamy pracowników na stanowiskach konsultantów. Ich praca polega na prowadzeniu rozmów telefonicznych z klientami przy użyciu słuchawek. Planujemy ocenić ryzyko zawodowe występujące na tych stanowiskach, ale mamy wątpliwości, jak należy to zrobić. Czy przepisy określają limit czasu pracy przy użyciu telefonu, od którego rozpoczyna się szkodliwe dla zdrowia (w myśl prawa) narażenie na hałas?
Ani z przepisów, ani z norm bhp nie wynika, ile czasu w ciągu zmiany roboczej pracownik może rozmawiać przez telefon, aby dało się stwierdzić, że jest narażony na nadmierny hałas i jakie jest ryzyko zawodowe w tym przypadku. W tym celu zalecane byłoby zatem wykonanie odpowiednich pomiarów.
Cel oceny ryzyka zawodowego