Do końca stycznia firmy mają obowiązek złożenia do ZUS informacji ZUS IWA za ubiegły rok. Wynika to z art. 27 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1773 ze zm.).
Dane niezbędne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy mają obowiązek przekazać ci przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy takich składek od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Firmy muszą też opłacać składki na takie ubezpieczenie przez co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku (2018 r.). Przy czym obowiązek złożenia deklaracji ZUS IWA dotyczy zakładów, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 pracowników.
Prowadzący działalność, wysyłając informację ZUS IWA oprócz danych identyfikujących płatnika składek, muszą podać kod PKD oraz wskazać rodzaj działalności, który przeważa w firmie.
Informacja o liczbie wypadków ma wpływ na wysokość składki. Dlatego wśród danych które trafiają do ZUS, są informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Także z tego powodu prowadzący firmę jest zobowiązany do wskazania liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (w tym tych śmiertelnych).
– Na przełomie marca i kwietnia ZUS prześle do płatników zawiadomienie o wysokości nowej składki, którą od tego momentu będą płacić – dodaje Jolanta Rybak, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych z Inventage Sp. z o.o.