Wysokość składki na na ubezpieczenie zdrowotne jest obliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, publikowanego przez GUS.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku, które stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło więc 4739,91 zł, a podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 proc. tej sumy, czyli kwota 3 554,93 zł.

Składka zdrowotna wynosi 9 proc. tak wyliczonej podstawy, zatem w 2018 roku składka zdrowotna wynosić będzie 319,94 zł.