Zespół Prawa Pracy Komisji Trójstronnej rozmawiał dziś o propozycjach przedsiębiorców dotyczących zmian w prawie pracy.

Dr Jacek Męcina z Lewiatana mówił o zmianach w kodeksie pracy, które miałyby polegać na wprowadzeniu 12-miesięcznego okresu rozliczania czasu pracy oraz wprowadzeniu indywidualnych kont, na których pracownicy rejestrowaliby liczbę godzin przepracowanych w ciągu dnia.

Konta sprowadzałyby się do tego, że mimo iż dana osoba pracowałaby krócej, otrzymywałaby takie samo wynagrodzenie. W zamian za to, gdy kryzys już minie, pracowałaby dłużej niż 8 godzin dziennie, a mimo to pracodawca nie musiałby jej więcej płacić. Godziny te musiałyby się w pewnym okresie zbilansować.

Wprowadzenie możliwości obniżenia zarobków pracowników

Równie ważne byłoby wprowadzenie, po konsultacjach ze związkami zawodowymi działającymi w danej firmie, możliwości obniżenia zarobków pracowników, żeby nie musieć ich zwalniać - powiedział Męcina. Dodał, że "różnice w wynagrodzeniu byłyby pracownikom kompensowane z funduszy celowych, np. z funduszu pracy albo funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych".

Męcina zaznaczył, że "decyzja o wysokości kompensat, zbliżonych kwotowo do zasiłku dla bezrobotnych, oraz określenie ich źródła będzie należało od rządu".

Pracodawcy proponują wprowadzenie przepisów, które można byłoby stosować także w przyszłości, za 2 czy 3 lata, a nie tylko rozwiązań chwilowych, na czas kryzysu - powiedział po posiedzeniu zespołu Zbigniew Żurek z Business Centre Club.

OPZZ: nie ma jeszcze kryzysu, a jedynie spowolnienie gospodarcze

Związki zawodowe zadeklarowały wprawdzie chęć dyskusji nad propozycjami pracodawców, ale na poniedziałkowym posiedzeniu zespołu Komisji nie chciały rozmawiać o propozycjach Lewiatana. Przedstawiciele OPZZ podkreślali, że "na razie nie ma takiego powodu, gdyż nie ma jeszcze kryzysu, a jedynie spowolnienie gospodarcze".

Zdaniem minister pracy Jolanty Fedak, "związki powinny być bardzo zainteresowane propozycjami wprowadzenia elastycznego czasu pracy i instrumentów finansowych pozwalających uchronić pracowników przed bezrobociem".

O konkretnych propozycjach będziemy mówić już w środę. Na prezydium Komisji Trójstronnej rząd przedstawi bowiem propozycję zmian w prawie pracy - powiedziała minister Fedak.