Pracodawca będzie musiał poinformować kontrahenta o możliwości uzyskania obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ten zaś będzie miał siedem dni na przekazanie mu oświadczenia, że zamierza z niego skorzystać.Taką zmianę w zasadach udzielania ulg przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), który wczoraj został przyjęty przez rząd. Obecnie jest tak, że przedsiębiorca powinien wystawić informację o uldze na druku INF-U każdemu kontrahentowi, niezależnie od tego, czy ten w ogóle rozlicza się z funduszem. Natomiast od 1 lipca, kiedy ta zmiana przepisów ma wejść w życie, firma będzie najpierw wraz z fakturą za zakupione produkty lub usługi przekazywać informację o możliwości uzyskania obniżenia we wpłacie oraz konieczności złożenia oświadczenia w tym zakresie. Następnie nabywca będzie miał siedem dni na przesłanie wspomnianego oświadczenia i jeśli zrobi to przed upływem tego terminu, sprzedający wyśle mu informację z kwotą ulgi.
– W pewnym stopniu jest to rozwiązanie dotychczasowego problemu z koniecznością wysyłania każdemu klientowi INF-U, jednak wątpliwości budzi to, czy przybrało odpowiednią formę – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny z Kancelarii Prawnej TGC Corporate Lawyers.
Dodaje, że na pracodawców nałożony został dodatkowy biurokratyczny obowiązek związany z przekazywaniem informacji o zasadach nabywania i korzystania z ulg. Co więcej, jego niedopełnienie będzie skutkowało karą finansową (10 proc. należności wskazanej na fakturze).
Dla pracodawców korzystających z obniżeń nowelizacja wprowadza też niekorzystne zmiany dotyczące ich wysokości. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, ulga nie będzie mogła być wyższa niż 50 proc. kwoty należności za zakup.
Ponadto w projekcie znalazły się zmiany, które mają wdrażać kolejne formy pomocy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi oraz dorosłych osób z dysfunkcjami w ramach rządowego programu „Za życiem” (wejdą w życie w dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw). Są one związane z funkcjonowaniem warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), które będą mogły organizować zajęcia klubowe. Będą one finansowane ze środków PFRON – w tym roku na ten cel zapewniono 1,2 mln zł. Elementem programu „Za życiem” są również zmiany umożliwiające pracującym rodzicom korzystanie z elastycznych form zatrudnienia, w tym ruchomych godzin pracy i telepracy. Dodatkowo z 14 do 30 dni wydłużony zostanie okres pobierania zasiłku opiekuńczego dla rodzica, który zajmuje się chorym dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Etap legislacyjny
Przyjęcie projektu ustawy przez rząd