Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało wzór wniosku, który umożliwi uzyskanie Karty Dużej Rodziny (KDR) w formie aplikacji na smartfona.
Do tej pory członkowie rodziny wielodzietnej mogli korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez publiczne instytucje oraz prywatne firmy na podstawie plastikowego dokumentu. Teraz będą mogli to robić za pośrednictwem aplikacji mKDR (działającej w systemach Android oraz iOS). Jednak, aby otrzymać potrzebne do jej pobrania login i hasło, należy najpierw złożyć wniosek o przyznanie elektronicznej karty. Wprawdzie od 1 sierpnia zeszłego roku jego wzoru nie określają już przepisy rozporządzenia, ale resort rodziny opracował przykładowy formularz, który może być wykorzystywany przez samorządy. Teraz został on dostosowany do zmienionych przepisów. W jego drugiej części znalazły się nowe rubryki, które należy zaznaczyć w zależności od tego, czy osoba posiada już kartę tradycyjną i chce tylko elektroniczną, czy wnioskuje o obydwie formy. Dodatkowo resort przygotował wzór informacji, którą należy wypełnić, jeśli rodzic lub jego małżonek będzie chciał wyświetlać na swoim smarfonie karty innych członków rodziny.
Jednocześnie w objaśnieniach do nowego wniosku ministerstwo informuje, że przyznanie drugiej formy karty wiąże się tylko z weryfikacją, czy osoba posiada ważny plastikowy dokument i ewentualnie wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego (jeśli wcześnie nie były podane). Natomiast nie ma potrzeby wypełniania wszystkich pozostałych danych czy ponownego składania tych samych oświadczeń, np. o planowanym zakończeniu przez dziecko nauki w szkole lub w szkole wyższej, bo te dane są już w dyspozycji samorządu.
Wniosek pozwalający uzyskać mKDR można też złożyć elektronicznie na portalu Emp@tia, gdzie zamieszczony jest dostosowany do tego przez MRPiPS formularz.