W piątek Sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty. Wśród zmian znalazło się m.in. obniżenie wieku szkolnego. Od roku szkolnego 2009-10 rodzice sześcioletnich dzieci będą mogli posyłać je do szkoły podstawowej, zaś od roku szkolnego 2012-13 będzie to obowiązkowe.

"W tej chwili ustawa stworzy nam warunki do wsparcia samorządów w tej zmianie, bo chcemy przyjąć specjalny rządowy program, który skieruje proporcjonalne do liczby dzieci rozpoczynających naukę, tych sześcioletnich, dodatkowe środki dla samorządów, które pozwolą im zorganizować lepsze warunki dla tych dzieci" - powiedziała Hall w poniedziałek w radiu TOK FM.

"Mamy ponad 340 mln zł zarezerwowanych w budżecie na ten rok" - dodała szefowa MEN.

Pytana, czy nie obawia się, że pieniądze te nie zostaną zredukowane w związku poszukiwaniem oszczędności w budżecie, Hall powiedziała, że "już była dyskusja w rządzie nt. cięć budżetowych i zarówno środki na podwyżki dla nauczycieli, jak i środki na tę zmianę związaną z sześciolatkami zostały w całości zachowane".