Zmiana prawa

Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dzięki zmianie zaproponowanej przez resort sprawiedliwości środki, jakie placówki medyczne uzyskują z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Zdrowia, będą częściowo zabezpieczone przed egzekucją komorniczą.

Zgodnie z projektem nowelizacji art. 831 k.p.c., spod egzekucji komorniczej będzie wyłączone aż 75 proc. środków pochodzących z budżetu lub Funduszu, które zakład opieki zdrowotnej wykorzystuje np. na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakup leków czy wypłatę wynagrodzeń pracowników.

- Projektowana nowelizacja ma na celu ograniczenie najbardziej dotkliwego dla szpitali sposobu egzekucji z wierzytelności przysługujących im z NFZ - podkreśla Aleksander Woźnicki, szef działu procesowego Kancelarii Gessel.

Jego zdaniem, ma to zapewnić bieżące finansowanie szpitali. Dzięki temu placówki medyczne będą mogły przyjmować pacjentów i wypłacać pensje swoim pracownikom. Obecnie bowiem zakłady opieki zdrowotnej nie podlegają żadnej szczególnej ochronie jako dłużnicy w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik ma prawo zająć wszystkie środki na ich rachunkach bankowych, również te, które pochodzą z NFZ.

W takiej sytuacji jest m.in. Szpital im. E. Biernackiego w Pabianicach. Placówka, której długi wykupiła jedna ze spółek (ale nienotowanych na giełdzie), w ogóle nie przyjmuje chorych, nie wykonuje zabiegów planowych, a pracownicy nie dostali swoich pensji jeszcze za grudzień.

- Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ogranicza możliwość zajęcia wierzytelności z NFZ do 25 proc. każdorazowej wypłaty - mówi Anna Flaga-Martynek, radca prawny w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

To ograniczenie nie będzie stosowane, w sytuacji gdy swoich roszczeń od placówki medycznej będą dochodzi jego pracownicy.

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego jeszcze w tym miesiącu ma trafić pod obrady rządu.

2,5 mld zł wynoszą zobowiązania wymagalne SP ZOZ