Gminy, które chcą skorzystać z dofinansowania do usług opiekuńczych, muszą je realizować samodzielnie, za pośrednictwem osób zatrudnionych na umowy o prace.
Tak wynika z wyjaśnienia przedstawionego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), które jest związane z programem „Opieka 75+” na 2018 r.
Samorządy mogą składać swoje wnioski o dotacje do urzędów wojewódzkich do 15 stycznia br. Niektóre z nich mają jednak wątpliwości związane z warunkami konkursu. Dotyczą one m.in. tego, jak należy liczyć zapotrzebowanie na pieniądze dla osób, które 75 lat skończą w 2018 r., oraz czy usługi opiekuńcze mogą być realizowane w ramach prac społecznie użytecznych.
MRPiPS tłumaczy, że jeżeli osoba ukończy 75 lat, np. 15 marca br., to zapotrzebowanie na dofinansowanie powinno być liczone od tego dnia. Jeśli zaś usługi świadczone są przez bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, to dotacja nie może być przyznana, bo muszą one być zapewniane samodzielnie, i to przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Niejasne dla samorządów jest również to, czy muszą zatrudniać dodatkowe opiekunki oraz czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania, gdy nie zwiększy się liczba godzin usług. Okazuje się, że rekrutacja nowych osób do opieki nad seniorami nie jest wymagana, natomiast ten drugi wymóg jest obowiązkowy (przy wnioskowaniu o pieniądze na nowe osoby nie może być zmniejszona liczba godzin dla tych, które z nich korzystają).
Wreszcie MRPiPS zwraca uwagę, że senior, który w 2017 r., np. w jego pierwszym półroczu, był objęty usługami opiekuńczymi, nie może być w br. zakwalifikowany jako osoba, która dotychczas ich nie otrzymywała (można za nią uznać osobę mającą przyznane usługi po raz ostatni w 2016 r.).