Za zmianami było 396 posłów, jeden był przeciw.

Senat przygotował nowelizację po uchyleniu we wrześniu 2007 r. przez Trybunał Konstytucyjny przepisu dotyczącego zasad ustalania prawa do renty w sytuacji, gdy uprawniony do niej odwoływał się od negatywnej decyzji ZUS.

Trybunał zakwestionował przepisy dotyczące braku doprecyzowania terminu "ostatniej niezbędnej okoliczności", której wyjaśnienie pozwala na określenie wysokości wypłaty świadczenia rentowego. Projekt Senatu przenosi do ustawy treść wyroku TK.

Spór dotyczył odsetek za okres do dnia wpływu prawomocnego orzeczenia organu odwoławczego - gdy winę za zwłokę przypisano w nim ZUS, to zakład płacił za ten czas odsetki. W 2007 r. ZUS wypłacił z tego tytułu przy 1,2 mln zł odsetek, przeciętnie 184 zł.