W Sejmie trwa głosowanie nad propozycjami nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Poprawkę dotyczącą zasad przejmowania szkół przez stowarzyszenia lub fundacje zgłosił klub Lewicy - jako warunek swego poparcia dla projektów nowelizacji przygotowanych przez MEN.