Od stycznia 2009 r. na dziecko w wieku 18 lat wypłacana będzie tylko połowa kwoty zasiłku rodzinnego (Child Benefit). Z kolei od stycznia 2010 r. dziecko, które osiągnęło już 18 lat, nie będzie uprawnione do zasiłku. W 2009 r. pełna kwota zasiłku będzie wypłacana włącznie za ten miesiąc, w którym dziecko kończy 18 lat, a w następnych miesiącach roku wypłacana będzie połowa tej kwoty. Od stycznia 2010 r. pełna kwota zasiłku rodzinnego będzie wypłacana do miesiąca, w którym beneficjent skończył 18 lat. Potem świadczenie nie będzie już wypłacane.

Niższe zasiłki

Stawki zasiłku według nowych regulacji zmniejszają się o połowę. Są one, tak jak dotychczas, zależne od tego, którym z kolei dzieckiem w rodzinie jest beneficjent. Na przykład jeśli rodzina ma troje dzieci, a jedno z nich skończy w lutym tego roku 18 lat, a dwoje pozostałych ma 14 i 12 lat, to rodzina otrzyma zasiłek na troje dzieci do lutego 2009 r. włącznie w postaci dwóch stawek niższych - na pierwsze i drugie dziecko - oraz jednej stawki wyższej - na trzecie dziecko. Od marca, choć prawo do zasiłku na troje dzieci nie wygaśnie, kwoty świadczenia ulegną zmianie. Na pierwsze, najstarsze dziecko wypłacana będzie połowa dotychczasowej stawki.

Z kolei od stycznia 2010 r. najstarsze dziecko nie zakwalifikuje się już do otrzymywania zasiłku i rodzina otrzyma jedynie dwie niższe stawki świadczenia na dwoje młodszych dzieci.

Dopłata do zasiłku

Irlandzkie władze ogłosiły też nową dopłatę dla osób, które ucierpiały w związku ze zmianami w naliczaniu zasiłku rodzinnego. Dopłata nazywana Compensatory Payment Scheme (CPS) będzie obowiązywać przez dwa lata, w roku 2009 i 2010. Jej beneficjentami będą rodziny, które otrzymują zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 18 lat, mają wypłacane świadczenie z Social Welfare (biuro opieki społecznej) oraz spełniają warunki do otrzymywania dodatkowej kwoty (Qualified Child Increase - QCI) na dziecko w wieku 18 lat lub otrzymują dodatek dla rodziny o niskich dochodach (Family Income Supplement - FIS) i mają 18-letnie dziecko.

Dopłata wyniesie 15 euro tygodniowo, a wypłacana będzie co miesiąc. Jeśli w miesiącu przypada 5 tygodni, wtedy wypłacana jest kwota 75 euro (5x15). Płatność będzie realizowana co miesiąc na rzecz osobie będącej beneficjentem zasiłku rodzinnego.

Kwota wypłacana będzie w trzeci poniedziałek miesiąca w taki sam sposób jak zasiłek rodzinny. Pierwsza płatność (za styczeń) przypada w lutym. Styczeń jest też pierwszym miesiącem, w którym nalicza się stawkę za pięć tygodni. Wyższa stawka dopłaty z tego tytułu będzie w tym roku również w kwietniu, lipcu, październiku i grudniu.

Dodatek na opiekę

Miesięczna stawka dodatku ECS (Early Childcare Suplement) od stycznia 2009 r. wynosi 92 euro na dziecko. Kwota za każdy miesięczny okres wypłacana będzie w kolejnym miesiącu. Świadczenie wypłacane jest do momentu, kiedy dziecko osiąga 5 lat i 6 miesięcy, a nie jak wcześniej - do 6 lat. Płatność trwa włącznie z miesiącem, w którym dziecko kończy ten wiek, tak więc ostatnia kwota dotrze do beneficjenta miesiąc po skończeniu przez dziecko 5,5 roku. Jeśli dziecko urodzi się lub zamieszka w Irlandii w styczniu 2009 r., płatność z tytułu ECS rozpoczyna się miesiąc po zakwalifikowaniu się do otrzymywania zasiłku rodzinnego. W ramach ECS maksymalnie może być wypłaconych 66 stawek.

Jeśli więc narodziny dziecka nastąpiły na przykład w styczniu 2009 r., kwalifikuje się ono do otrzymywania ECS od lutego. Pierwsza kwota z tego tytułu dotrze do beneficjenta w marcu, a ostatnia będzie mieć miejsce w sierpniu 2014 r.

PRZYDATNY ADRES

www.welfare.ie