Osoba prowadząca działalność gospodarczą zostaje świadomie przedsiębiorcą w momencie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Podatnik wykonujący działalność osobiście nigdzie nie rejestruje tego faktu.
Zarobkować na własne konto można zarówno dorywczo (łącząc takie zarobkowanie z pracą etatową albo z działalnością gospodarczą), jak i traktując samozatrudnienie jako jedyne źródło dochodów.

Rozliczenia z ZUS