Zakres badań niezbędnych do udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia i wzór skierowania ma określić rozporządzenie Ministra Zdrowia, którego projekt skierowano do konsultacji.
Przewiduje on m.in., że nauczyciel będzie musiał zgłosić się na badania w ciągu 30 dni od otrzymania skierowania. Lekarzowi powinien przedstawić dokumentację z przebiegu dotychczasowego leczenia. Specjalny urlop przysługuje nauczycielom o odpowiednim stażu pracy. Może trwać maksymalnie rok.
Projektowana regulacja zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. poz. 1991).
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji