Przewiduje on m.in., że nauczyciel będzie musiał zgłosić się na badania w ciągu 30 dni od otrzymania skierowania. Lekarzowi powinien przedstawić dokumentację z przebiegu dotychczasowego leczenia. Specjalny urlop przysługuje nauczycielom o odpowiednim stażu pracy. Może trwać maksymalnie rok.

Projektowana regulacja zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. poz. 1991). 

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do konsultacji