Wczoraj w NFZ odbyło się spotkanie w sprawie niepodpisanych kontraktów na ten rok przez stacje dializ. Z danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych (OSOD) wynika, że NFZ wciąż nie zawarł umów z podmiotami wykonującymi tego typu świadczenia w 15 województwach. To, zdaniem stowarzyszenia, może oznaczać ograniczenia w dostępie do dializ dla dziesięciu tysięcy chorych.

Jak powiedziała Iwona Mazur, prezes OSOD, wczoraj nie uzyskano zgody NFZ na podwyższenie wyceny za wykonywanie hemodializ.

- Obowiązuje cena 400 zł za jedno świadczenie. Refundacja za procedurę pozostaje na niezmienionym poziomie od czterech lat - dodaje Iwona Mazur.

W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejna tura negocjanci w tej sprawie. Jak zapewnia NFZ zapłaci za każdą dializę, nawet jeśli będzie ona wykonywana przez stacje nie posiadające umowy z Funduszem.