Minister pracy odpowiadała dziś na pytania posłów w sprawie strat, jakie mogli ponieść członkowie OFE w związku z sytuacją na rynkach finansowych.

Fedak przyznała, że zawirowania na rynkach finansowych spowodowały spadek zysków wypracowanych przez OFE. Osiągnięty przez nie wynik był w ubiegłym roku zły. Minister zapewniła jednak, że od początku działania OFE osiągnęły jednak wynik dodatni.

"Wiele zależy od długości oszczędzania, czyli od stażu członkowskiego. Ubezpieczeni będący członkami OFE od początku reformy, czyli od 1999 r., mają na swoich rachunkach wciąż więcej środków niż wpłacili" - przekonywała minister pracy.

"W przypadku tych co zostali członkami OFE w ciągu 2 - 3 lat może się okazać, że przejściowo będą mieli na swoich rachunkach mniej środków niż wpłacili" - powiedziała Fedak.

Podkreśliła jednocześnie, że oszczędzanie na przyszłą emeryturę wynosi około 30 - 40 lat, dlatego emerytury osób oszczędzających w długim okresie powinny być wyższe.

"Zabezpieczamy interesy tych, którzy w OFE oszczędzali nie dłużej niż 10 lat"

"Zabezpieczamy jednak interesy tych, którzy w OFE oszczędzali nie dłużej niż 10 lat" - zaznaczyła minister.

Podkreśliła, że w tym celu wprowadzono zmiany do ustawy o ubezpieczeniu społecznym, pozwalające takim osobom, w przypadku gdyby ich emerytury z I filara (ZUS) i II filara (OFE) były niższe, na wycofanie składek z II filara i pobranie emerytury z ZUS.

"W styczniu tego roku przepis taki zacznie obowiązywać" - poinformowała minister. Zapewniła, że nie mają się czego obawiać ci, którzy będą składali wnioski o emeryturę w najbliższych 5 latach.

"Dostrzegamy konieczność wprowadzenia zmian, które w przyszłości lepiej zabezpieczą przyszłych emerytów. W okresie tuż przed emeryturą będą oni mogli swoje oszczędności przekazać do tzw. funduszu B, czyli bezpiecznego" - powiedziała Fedak. Poinformowała, że przygotowywana jest zmiana przepisów, która umożliwi przeniesienie aktywów do bezpiecznych funduszy tym, którzy będą w przyszłości przechodzić na emeryturę.