Uchwałę w tej sprawie KK "S" podjęła w środę podczas obrad w Gdańsku.

Za niezgodne z konstytucją związek uznaje "pominięcie w wykazie szczególnych warunków prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywania poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej".

"Prace wykonywane w warunkach hałasu i praca zmianowa zostały uznane za prace w warunkach szczególnych w raporcie (przedstawionym w 2000r.) Komisji Ekspertów do spraw Uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego powołanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej" - uzasadnia KK "S".

Władze "S" za niezgodne z konstytucją uznają także "przyznanie prawa do emerytur pomostowych wyłącznie pracownikom, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999r.

Wniosek ma być wysłany do TK jeszcze w tym tygodniu

"Zdaniem KK "S" zróżnicowanie prawa do emerytury w zależności od kryterium daty rozpoczęcia pracy (...) nie znajduje uzasadnienia w jakichkolwiek przekonywujących argumentach" - czytamy we wniosku związku do TK. "O przysługiwaniu prawa do emerytur pomostowych powinny decydować szczególne warunki lub charakter pracy określone w oparciu o kryteria medyczne, a nie data rozpoczęcia pracy" - podkreśla "S".

Władze "S" upoważniły szefa związku Janusza Śniadka i jego zastępcę Macieja Jankowskiego do reprezentowania KK "S" w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej sprawie.

Wniosek ma być wysłany do TK jeszcze w tym tygodniu.