Przedsiębiorstwa oraz inne zakłady pracy nie mogą być jeszcze pewne, jak często i w jakich terminach będą musiały przesyłać do GUS sprawozdania dotyczące ich działalności w 2018 r. Szczegółowe informacje na ten temat będą zawarte w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2018 r., które obecnie jest na etapie projektu, a wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Już teraz jednak warto wstępnie zapoznać się z jego zapisami i sprawdzić, co w tym zakresie proponuje rząd. W tabeli obok przedstawiamy więc zestawienie najważniejszych wynikających z niego obowiązków. Co istotne, wszyscy wymienieni pracodawcy muszą obligatoryjnie przesyłać dane do GUS. Jeśli uchylą się od tego wymogu lub podadzą w formularzach nieprawdziwe dane, mogą zostać ukarani np. grzywną.

Uwaga! W odniesieniu do sprawozdań za 2017 r. składanych w styczniu i w lutym 2018 r. stosuje się dotychczasowe rozporządzenie RM z 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. poz. 1426). Szczegółowo pisaliśmy o tym w KiP z 1 grudnia 2016 r. (DGP nr 232/2016). 

Obowiązki statystyczne w 2018 roku

Rodzaj sprawozdania

Tematyka

Pracodawcy zobowiązani do składania

Termin przekazywania

Charakter zobowiązania

Forma przekazania

Z-03

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Podmioty gospodarki narodowej i jednostki sfery budżetowej

Raz na kwartał – do 11 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 11 lipca 2018 r. za pierwsze półrocze 2018 r. oraz do 11 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.

Obowiązkowe

Elektroniczna

Z-05

Popyt na pracę

Podmioty gospodarki narodowej

Raz na kwartał: do 9 kwietnia 2018 r. za I kwartał, do 9 lipca 2018 r. za II kwartał, do 8 października 2018 r. za III kwartał, do 9 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.

Obowiązkowe

Elektroniczna

Z-06

Pracujący, wynagrodzenia i czas pracy

Podmioty gospodarki narodowej i jednostki sfery budżetowej

Raz w roku – do 18 stycznia 2019 r. za 2018 r.

Obowiązkowe

Elektroniczna

Z-10

Warunki pracy

Podmioty gospodarki narodowej, które zatrudniają co najmniej 10 osób

Raz w roku – do 15 stycznia 2019 r. za 2018 r.

Obowiązkowe

Elektroniczna