Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje przesunięcie na 1 styczeń 2019 rok terminu wejścia w życie zniesienia limitu składki rentowej i emerytalnej tzw. trzydziestokrotności. Takie rozwiązanie poparł także resort Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, który wyszedł z projektem ustawy.

Takie stanowisko przedstawił na posiedzeniu senackiej komisji Rodziny i Polityki Społecznej wiceszef resortu Marcin Zieleniecki. Ustawa znosząca limit jest w tej chwili w Senacie. Posiedzenie komisji pokazało, że na pewno nie ma już mowy o wejściu w życie tego rozwiązania od stycznia 2018 roku.

Pojawiał się wniosek odrzucenia ustawy w całości. Jednak największe szanse mają wnioski zgłoszone odrębnie przez senatorów PO i PIS odraczające wejście w życie przepisów dotyczących zniesienia limitu do 2019 roku. Mieczysław Agustyn z PO i Stanisław Kogut uzgodnili jedną poprawkę, która zyskała poparcie większości.