Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mogą wciąż otrzymać wcześniejszą emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej (art. 46). Jest to jednak możliwe, jeśli do 31 grudnia 2008 r. spełniły warunki dotyczące wieku i stażu emerytalnego oraz zatrudnienia w warunkach specjalnych. Wniosek o emeryturę może być złożony po 2008 roku, ale przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Prawo do wcześniejszej emerytury mogą również nabyć osoby urodzone po 1948 roku, które obniżony wiek emerytalny ukończą w 2009 roku albo później. Warunkiem otrzymania takiej emerytury (na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej) jest jednak udowodnienie na dzień 1 stycznia 1999 r. okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym odpowiedniego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zasady przechodzenia na emeryturę na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej omówiliśmy w poradniku nowe prawo 2009 GP nr 6/2009.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń w eGP