W większości dużych krajów UE oraz w Stanach Zjednoczonych funkcjonują górne limity składek emerytalnych i rentowych.
Na najbliższym posiedzeniu Senat zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Znosi on limit zarobków, powyżej którego dotychczas nie były odprowadzane wpłaty do ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. zasada trzydziestokrotności). Oznacza to, że po wejściu w życie nowych przepisów całe wynagrodzenie będzie podstawą naliczania składek, jak również ustalania wysokości przyszłej emerytury.
Nie tylko Polska