Zmiana prawa - Wysokość pensji pracowników zatrudnionych w średnich i dużych przedsiębiorstwach może w większym stopniu zależeć od sytuacji ekonomicznej i zysków pracodawcy.
Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 50 pracowników, którzy osiągnęli dodatnie wyniki finansowe lub niewielką stratę w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych, będą mogli swobodniej ustalać wysokość wynagrodzeń podwładnych. Tak wynika z poselskiego projektu nowelizacji ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw. Wczoraj odbyło się jego pierwsze czytanie w trakcie połączonego posiedzenia sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki.
Zaproponowany przez posłów wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy określany jest jako EBIT. To zysk przed odliczeniem podatków i odsetek. Jego zastosowanie w analizie finansowej ułatwia porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu np. na obciążenia podatkowe czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych.
Na wczorajszym posiedzeniu komisji odbyło się również pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw, przygotowanego przez posłów Lewicy.
Przewiduje on, że przyrost wynagrodzeń u przedsiębiorcy zatrudniającego powyżej 50 pracowników w danym roku obrotowym będzie ustalany w drodze porozumienia stron uprawnionych do zawarcia zakładowego układu zbiorowego.