Dziewięć przedsiębiorstw, przywiązujących szczególną wagę do bezpieczeństwa i zdrowia zatrudnionych w miejscu pracy, zostało wczoraj uhonorowanych w tegorocznej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W ten sposób Państwowa Inspekcja Pracy promuje najlepsze praktyki w zakresie ochrony wykonywania obowiązków zawodowych oraz zachęca firmy do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków zatrudnienia. Z uwagi na różny charakter i skalę problemów związanych z bezpieczeństwem zatrudnionych, nagrody są przyznawane w trzech kategoriach, w zależności od liczby pracowników. Pierwsza obejmuje przedsiębiorstwa do 50 osób, druga – od 51 do 250, a trzecia firmy powyżej 250.Do ogólnopolskiego szczebla tegorocznego konkursu zgłoszono 34 zakłady pracy z całego kraju. Kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz PIP wybrała ostatecznie dziewięciu laureatów – po trzech w każdej z kategorii. Nagrodzeni zostali przedsiębiorcy, którzy wdrożyli nowoczesne systemy zarządzania, wprowadzili programy doskonalące procedury i zasady bezpiecznej pracy oraz sięgnęli po najnowsze technologie, by eliminować zagrożenia dla zdrowia i życia swych pracowników. Tegoroczni laureaci to m.in. Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero”, Elektrociepłownia Zielona Góra oraz Electrolux Poland, oddział w Żarowie.
Wczoraj wręczone zostały też Nagrody im. Haliny Krahelskiej, które otrzymują osoby wyróżniające się w działalności na rzecz prewencji zagrożeń zawodowych oraz ochrony pracy i zdrowia. W tym roku wyróżniono w ten sposób 11 osób.