Od 1 stycznia płatnicy składek będą wysyłać jeden przelew do ZUS na indywidualny numer rachunku.

Jak opłacić składki od 1 stycznia 2018 r.?

Od 1 stycznia przedsiębiorcy opłacą składki zwykłym przelewem.Trzeba będzie na nim wpisać kwotę, nadawcę i odbiorcę płatności oraz numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę ZUS od razu zaksięguje i rozliczy na Twoim koncie.

Każda wpłata będzie proporcjonalnie podzielona na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. ZUS zrobi to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej. Podzieloną wpłatę rozliczy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Wpłaty ZUS będzie rozliczał chronologicznie.

Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego.

Skąd mam wiedzieć na jaki numer rachunku wysłać przelew?

ZUS od 1 października prowadzi wysyłkę listów z indywidualnymi numerami kont. Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz informacji o numerze rachunku albo jeśli zgubisz list, skontaktuj się z oddziałem ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej.

Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Z czego się składa rachunek składkowy

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

Co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym

Ich spłata nie ulega zmianie. Tak jak do tej pory przelewy należy wykonywać na wskazany przez ZUS numer rachunku, który jest podawany np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.