Zasiłek rodzinny w Irlandii nazywa się Child Benefit. Jest wypłacany raz w miesiącu dla osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia, a także dla dzieci w wieku 16-18 lat, jeśli są uczniami (pełen wymiar godzin), uczestniczą w programie tzw. FAS Youthreach (szkolenia edukacyjno-zawodowe) lub są niesamodzielne pod względem fizycznym lub umysłowym. Co ważne dla Polaków, obywatele UE nie muszą spełniać kryterium stałego zamieszkania, żeby otrzymać zasiłek rodzinny. Co więcej, dzięki rozwiązaniom unijnym dziecko będące beneficjentem nie musi nawet mieszkać w tym samym kraju co opiekun. Obowiązuje przy tym zasada, że jeśli zasiłek rodzinny jest mniejszy w kraju zamieszkania dziecka niż w Irlandii, wtedy należny zasiłek jest równy różnicy między tymi świadczeniami.

Jak ubiegać się o zasiłek

Osoba ubiegająca się o Child Benefit powinna przesłać odpowiedni formularz wraz z aktem urodzenia dziecka do Działu Zasiłków na Dzieci przy Ministerstwie Spraw Społecznych i Rodzinnych. W przypadku dziecka do 16 lat będzie to formularz CB1 (dostępny pod adresem www.welfare.ie/forms/ cb1.pdf), a dla starszych dzieci CB2 (www.welfare.ie/ forms/cb2.pdf). W tym ostatnim przypadku podane informacje muszą być potwierdzone przez odpowiednią instytucję: szkołę, FAS lub lekarza, gdy chodzi o niepełnosprawność. Wypełniony formularz trzeba wysłać na adres Child Benefit Section, Social Welfare Services Office, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal. Dla uzyskania szczegółowych informacji można kontaktować się z biurem Child Benefit, tel. 1890 400 400 (z terytorium Irlandii). Informacje o zasiłku dostępne są na stronie www.welfare.ie

Nie zawsze istnieje konieczność ubiegania się o zasiłek. Jeśli dziecko urodziło się w Irlandii, wraz z zarejestrowaniem narodzin dziecka urząd socjalny sam zgłosi się do rodziców w ciągu 10 dni roboczych od daty spełnienia tej formalności. Rejestracja wymaga podania danych osobowych w szpitalu i Urzędzie Rejestracji Narodzin. Potrzebny będzie też numer ubezpieczenia społecznego (PPS), który można zdobyć w lokalnym biurze Social Wel- fare Office.

Zasiłek na starsze dzieci

Jeśli zasiłek jest wypłacany dzieciom poniżej 16 roku życia, na miesiąc przed 16. urodzinami urząd wysyła formularz, w którym można poinformować, że dziecko spełnia warunki do dalszego korzystania z zasiłku. Tymi warunkami są edukacja i niesamodzielność umysłowa lub fizyczna. Zasiłek wypłacany jest w pierwszy wtorek każdego miesiąca. Pieniądze mogą dotrzeć do osoby uprawnionej na konto bankowe lub za pośrednictwem poczty.

Należy pamiętać, że na opiekunie dziecka spoczywa obowiązek informowania urzędu irlandzkiego o wielu sytuacjach życiowych.

Oprócz standardowych, jak zmiana adresu, banku czy wyjazd z kraju, wymienione są też takie zdarzenia jak zmiana stanu cywilnego opiekuna, zmiana szkoły dziecka otrzymującego zasiłek, narodziny lub adopcja kolejnego dziecka.

Zasiłek jest wypłacany najczęściej matce lub ojcu. Jeśli dziecko nie mieszka z rodzicami albo nie jest na ich utrzymaniu, pieniądze może odebrać jego opiekun.

Jest też możliwe wyznaczenie do tego innej osoby. O zasiłek może ubiegać się opiekun pracujący, jak i bezrobotny.

ILE WYNOSI ZASIŁEK

Od kwietnia 2007 r. miesięczna stawka zasiłku wynosi:

• po 160 euro na pierwsze i drugie dziecko

• po 195 euro na trzecie i każde następne dziecko

• po 240 euro na dziecko, jeśli w rodzinie urodzą się bliźniaki

• po 320 euro na każde dziecko, jeśli w rodzinie urodzi się podczas jednego porodu więcej dzieci (na przykład trojaczki, czworaczki)

• 635 euro to dodatkowy, jednorazowy grant przyznawany na dzieci urodzone z ciąży mnogiej po narodzinach, a następnie po ukończeniu przez nie 4 i 12 lat