Taki wniosek niesie uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, w sprawie ojca, który złożył do wójta wniosek o ustanowienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na jego niepełnosprawnego syna.

Włodarz odmówił pomocy socjalnej, twierdząc że choć mężczyzna sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym synem, to prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie może być przyznane, z uwagi na ustalone wobec niego prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenie pracy na umowę zlecenie. Organ wyjaśnił, że warunkiem nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest całkowita rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania takiej opieki. Nadto zgodnie z art. 17 ust 5 lit a. ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2016r., poz. 23 ze zm.), świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo, między innymi - do renty. Podobnego zdania było też Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Ojciec wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Wskazał, iż jest po rozwodzie i sam całodobowo opiekuje się trójką dzieci. Wyjaśnił, iż jego dochody są niskie, a matka dzieci nie płaci mu alimentów.