Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy. W porównaniu z 2008 roku ma ono wzrosnąć. Zdaniem rządu, podwyżka jest uzasadniona, bo już w ubiegłym roku w kilku województwach pojawiły się problemy z zapewnieniem odpowiedniej liczby lekarzy w komisjach.

W 2008 roku w województwie lubelskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, pomorskim oraz wielkopolskim lekarze powołani do udziału w pracach komisji odchodzili z nich, dlatego trzeba było w trakcie kwalifikacji wojskowej poszukiwać kolejnych specjalistów. W niektórych powiatach w województwie podkarpackim w ogóle nie powołano komisji, bo lekarze odmówili w nich pracy.

W opinii rządu wzrost wynagrodzenia za pracę w komisjach lekarskich zachęci specjalistów do udziału w ich pracach. Zgodnie z projektem rozporządzenia w tej sprawie, przewodniczący komisji za jeden dzień w pracy dostawałby 120 zł, jej członek oraz sekretarz - 100 zł. Natomiast 80 zł otrzymywaliby członkowie komisji powiatowych, którzy mają średnie wykształcenie medyczne.

Rząd planuje, że podwyższenie wynagrodzenia pracowników komisji lekarskich spowoduje wzrost wydatków budżetowych na ten cel o 2 mln zł w porównaniu z 2008 rokiem. Łącznie na ten cel ma być przekazane 6,7 mln zł (w 2008 roku było to 4,7 mln zł).