Zdaniem rządu, wejście w życie ustaw: o prawach pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia oraz o konsultantach było niemożliwe, bo prezydent Lech Kaczyński zawetował trzy inne ustawy składające się na tzw. pakiet zdrowotny (ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę o pracownikach ZOZ oraz tzw. ustawę wprowadzającą). Ta ostatnia nie tylko ustalała zasady przekazywania środków na oddłużenie szpitali, które miały obowiązkowo przekształcać się w spółki prawa handlowego, lecz także określała daty wejścia w życie wszystkich ustaw wchodzących w skład pakietu, czyli również tych podpisanych przez prezydenta.

Kiedy okazało się, że Kancelaria Premiera nie zamierza publikować podpisanych ustaw zdrowotnych w Dzienniku Ustaw, Ministerstwo Zdrowia zostało zobowiązane do przygotowania nowej ustawy wprowadzającej. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął do niej założenia, a w tym projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych.

- Nowa ustawa wprowadzająca powinna zacząć obowiązywać od kwietnia - zapewnia Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Wraz z dniem jej wejścia w życie (czyli 14 dni od dnia ogłoszenia) obowiązywać zaczną również ustawa o prawach pacjenta oraz ustawy o akredytacji i konsultantach w ochronie zdrowia. Tylko w przypadku tej pierwszej przepisy dotyczące utworzenia instytucji rzecznika praw pacjenta zaczną obowiązywać z dniem publikacji ustawy wprowadzającej w Dzienniku Ustaw.

Zadania rzecznika praw pacjenta ma przejąć Biuro Praw Pacjenta działające obecnie przy resorcie zdrowia. Ta nowa instytucja ma zajmować się wyłącznie sprawami chorych, których prawa są łamane. Dzięki temu poszkodowani, którzy dochodzą swoich praw przed sądami, będą mieć większe możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Rzecznik bowiem będzie posiadał takie same uprawnienia, jakie obecnie np. rzecznik praw obywatelskich. Oznacza to, że będzie on mógł np. kierować sprawy do sądu, występować w nich jako strona, powoływać biegłych i zlecać przygotowywanie niezbędnych opinii i ekspertyz.

Nie jest wykluczone, że ustawa o prawach pacjenta zostanie już niedługo znowelizowana i uzupełniona m.in. o przepisy, które umożliwią wypłacanie odszkodowań ofiarom błędów medycznych bez konieczności kierowania spraw na drogę sądową. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest samorząd lekarski.