Według policyjnych związkowców, w tym roku odejdzie na emeryturę 10 tysięcy funkcjonariuszy. Służbę kandydacką (zamiast wojska) zakończy zaś 3800 osób. W tym samym czasie ze szkół policyjnych wyjdzie ok. 4-4,5 tys. nowych policjantów. W policji może więc zapanować destabilizacja.

"Rz" podaje, że na Podkarpaciu na emeryturę zamierza przejść w tym roku 200 funkcjonariuszy, z tego ponad 100 już złożyło dokumenty. Wypowiedzenia złożyło również 14 z 56 policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego na Podkarpaciu.

Policjantów uspokajał w poniedziałek na dorocznej odprawie zastępca Komendanta Głównego Policji Arkadiusz Pawełczyk. Zapewniał m.in., że planowane zmiany w emeryturach będą dotyczyły tylko nowo wstępujących do służby.