W marcu do konsultacji trafi projekt zmian w otwartych funduszach emerytalnych.

Resort zamierza też zmienić limity inwestycyjne, a także system akwizycji

Do wielu subfunduszy zostanie dostosowany mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu i systemu opłat.

Wobec planów ministerstwa sceptyczni są eksperci. Ich zdaniem, reforma emerytalna nie zostanie zakończona dopóty, dopóki nie nastąpi zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, wydłużenie wieku emerytalnego i upowszechnienie trzeciego filara.