Osoby pracujące w Irlandii oraz członkowie ich rodzin mają takie same prawo do darmowych lub częściowo odpłatnych usług medycznych, jak obywatele tego kraju. Nie dotyczy to osób poszukujących tam pracy.

Karta z Polski

Jeżeli wybieramy się do Irlandii, ale dopiero po przyjeździe zamierzamy szukać zatrudnienia, to przed wyjazdem trzeba złożyć w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające regularne opłacanie składki zdrowotnej. W przypadku osób na przykład bezrobotnych takie zaświadczenie wydaje urząd pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana. Karta najczęściej wydawana jest jeszcze tego samego dnia. Należy jednak pamiętać, że jest ona ważna przez dwa miesiące. Karta daje gwarancje, że zanim Polak znajdzie pracę w Irlandii, ma zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jak obywatele tego kraju.

Inaczej dla pracujących

Aby skorzystać z publicznej służby zdrowia, należy zarejestrować się w lokalnym oddziale Health Service Executive (HSE), skąd pacjent jest kierowany do odpowiedniego lekarza działającego w ramach publicznego systemu lecznictwa (General Medical Services). Dzięki temu część świadczeń zdrowotnych należy się pacjentowi bezpłatnie. Należy pamiętać, że w momencie rejestracji w HSE należy przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie.

O ile wiele świadczeń w publicznym systemie ochrony zdrowia jest bezpłatnych, o tyle za skorzystanie z usług lekarza lub placówki medycznej działających prywatnie pacjent musi zapłacić z własnej kieszeni. W takiej sytuacji nie można ubiegać się o ewentualny zwrot poniesionych wydatków. Należy również pamiętać, że w Irlandii, jak w wielu innych krajach UE, obowiązuje zasada współpłacanie. Oznacza to, że za dostęp do podstawowych usług (np. wizyta u lekarz, wypisanie recepty) są pobierane drobne opłaty. Jeżeli na przykład pacjent zgłosi się do szpitala bez skierowania od HSE, to za udzielenie mu pomocy zapłaci 55 euro. Jedynie w sytuacji na przykład pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia nie jest wymagane skierowanie. Świadczenia zdrowotne udzielane w państwowym oddziale szpitalnym są bezpłatne, z wyjątkiem leczenia skutków wypadków drogowych, którego koszty pokrywa sam pacjent. Opłaty są również pobierane za wypisanie leków, ale miesięcznie nie przekraczają one 85 euro.

Na bezpłatny dostęp do opieki medycznej mogą liczyć również młode mamy. HSE zapewnia darmową opiekę macierzyńską na okres ciąży oraz sześć tygodni po urodzeniu dziecka. Opiekę tę zapewnia lekarz rodzinny.

Kolejki do lekarza

Należy pamiętać, że część lekarzy i placówek medycznych działa zarówno w publicznym, jak i prywatnym systemie lecznictwa. Warto więc, jeszcze przez rozpoczęciem leczenia, upewnić się, czy dana usługa będzie udzielona w ramach bezpłatnych świadczeń medycznych.

W Irlandii, podobnie jak w Polsce, dostęp do niektórych usług w publicznych placówkach ochrony zdrowia jest często utrudniony. Dlatego można skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Na terenie Irlandii są trzy wiodące firmy, które sprzedają polisy zdrowotne (Vhi Healthcare, BUPA, VIVAS Health).

GDZIE MOŻNA WYKUPIĆ DODATKOWE UBEZPIECZENIE

Vhi Healthcare - tel. 1850 44 44 (dla dzwoniących z Irlandii), 353 56 775 3200 (dla dzwoniących z zagranicy), www.vhihealthcare.ie

BUPA - tel. 353, 2121, www.bupaireland.ie

VIVAS Health - tel. 1850 717 717 (obsługa klienta), www.vivashealth.ie

WAŻNE ADRESY

Gdzie uzyskać informacje o zasadach leczenia w Irlandii:

The Health Service Executive - tel. 353 (0) 45 880400