Polscy pacjenci mogą ubiegać się o wyjazd na planowe leczenie do zachodnich klinik i szpitali. Aby leczenie było bezpłatne, niezbędne jest jednak uzyskanie zgody prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Od 1 stycznia tego roku zgodę na przeprowadzenie planowego leczenia za granicą, czyli na terenie innego państwa, wydaje wyłącznie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej taką zgodę wyrażał również minister zdrowia.
Prezes NFZ może wydać zgodę na przeprowadzenie leczenia za granicą tylko w dwóch przypadkach: