Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS. O odrzucenie projektu wnioskowały PO oraz Nowoczesna.

Za odrzuceniem projektu głosowało 126 posłów, 256 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Sejm skierował projekt ustawy do komisji polityki społecznej i rodziny.

Przygotowany przez MRPiPS dokument zakłada zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. MRPiPS argumentuje, że projekt przywróci równość w systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r i objąć ok. 350 tys. osób.