Posiadający gospodarstwa poniżej 6 hektarów przeliczeniowych nadal nie będą płacić składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ich zobowiązania ureguluje KRUS. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.
To obecnie obowiązujące traci moc z końcem tego roku. Dokument ten określa, że wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działy specjalne oraz dodatkowo prowadzące gospodarstwa będzie ustalany na podstawie ewidencji prowadzonej przez KRUS. Wysokość miesięcznej składki dla tej grupy rolników będzie wynosić złotówkę za każdą osobę, mnożoną przez każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w takim gospodarstwie. Przy czym w obejściach o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego danina na zdrowie będzie wynosić 1 zł. W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS, mających gospodarstwa o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych, składkę zdrowotną opłaca KRUS.
– To polityczna proteza specjalnie przygotowana dla rolników, która ma umożliwić PiS wygranie wyborów w kolejnej kadencji. W systemie pracowniczym ubezpieczony musi płacić na zdrowie od każdego zarobionego złotego z każdego tytułu. Zaś część rolników ubezpieczonych w KRUS jest całkowicie zwolniona z obowiązku płacenia jakichkolwiek składek do systemu, w zamian uzyskując darmową opiekę medyczną – zauważa prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz ze Szkoły Głównej Handlowej, była wiceminister rolnictwa.