Początek grudnia to dla wielu firm czas na obdarowywanie nie tylko pracowników i ich dzieci, ale także byłych pracowników, emerytów i rencistów. Pracodawcy mają do wyboru różne świadczenia, a od sposobu ich finansowania może zależeć ich koszt.
Dlatego już w listopadzie warto przemyśleć, jakiego rodzaju prezenty świąteczne wybrać w tym roku, biorąc pod uwagę obciążenia składkowo-podatkowe. Na ograniczenie tych ostatnich może pozwolić sfinansowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy jednak pamiętać, że tylko środki z ZFŚS przyznane prawidłowo, czyli z zachowaniem wszelkich wymaganych ustawowo kryteriów, mogą korzystać z ulg lub zwolnień.
Świadczenia z ZFŚS